Thursday, February 21, 2008

Pabaon

Kahit saan ka magpunta, sino pa makasama, ano man ang mangyari...
nasa iyo ang desisyon kung magiging sino ka bandang huli.

No comments:

Post a Comment